Vejle Sygehus, 1990

Grænsen mellem billedkunst og arkitektur er hos Torben Ebbesen sjældent mere flydende end i denne glas- og lysfacade til Vejle Sygehus. Umiddelbart kunne man tro, dette var et arkitektonisk arbejde, fordi værket hænger materielt sammen med bygningen. Ikke desto mindre er der tale om et supplement til den oprindeligt udformede bygning, som forandres, men også fremhæves af Ebbesens værk i lys og glas. Værket illustrerer, hvordan moderne arkitektur udkrystalliseres stadig nye steder til billedkunstnerisk bearbejdning og menneskelig fortolkning.

På sygehusets facade ved hovedindgangen er udført lyssætning til mørke tider og et mønster i coated glas til solbelysning. Det elektriske lys aktiveres samtidig med gadebelysningen