Biografi

Billedkunstneren Torben Ebbesen har ikke blot i en lang karriere stået i konstant dialog med det 20. århundredes kunst, han har også i sine værker og studier beskæftiget sig med et mægtigt encyklopædisk felt, der omfatter religiøse, mytologiske og videnskabelige verdensbilleder.
Som en fjern genklang of de måder hvorefter menneskeheden har tegnet symboler, billeddannelser m.v. ind i stjernernes grupperinger og ansatser til figurer, prenter Ebbesen en udfordrende rebus ind i sine objekter. Rebus’er der ganske vist via titler eller tegn griber vores opmærksomhed, men som ikke nødvendigvis er nemme at tyde.
Umiddelbart føler man en vis pine stillet over for Ebbesens værker, en spæn- ding som kommer af, at tingene i deres rige materialekarakter og vitale gestus synes at række ud efter publikum. Samtidig forbliver de dog hemmelighedsfulde, lukkede omkring deres egen kode. De byder sig til og trækker sig tilbage i en og samme bevægelse. De synes at bero på krypteret viden oveni så generøse materialekonstellationer, at de umiddelbart knock-outer beskueren, idet vi alene under den spontane sansning erfarer at materialer, farver og overflader ud fra forudfattede meninger er inkongruente.

Desuden, den iværksatte energiudladning i formernes retninger, strittende kollisioner samt umanerlige proportioner, parret med stoflige dissonanser, forbløffer. Der er ingen klassisk harmoni at Iæne sig op ad.
En særegen verden springer op af æsken i kunsthallernes ellers rouge omgivelser, betragtelig i sin rækkevidde og referencer, anarkistisk i sit anslag. Man forestiller sig at kunstneren et par gange om måneden gennempløjer fabriksdepoter, kortmateriale, diagrammer, reservedelslagre, messer for nye syntetiske stoffer, naturreservater, zoologiske museer, mineralogiske samlinger,100 års farveprøver fra malerfirmaer, genbanker og institutter for menneskets anatomi.

– Carsten Thau

 

CV

10.07.1945

Født i Haderslev

1963

Bergenholz Dekoratørskole, København

1964-1967

Tegne- og Kunstindustriskolen, København

1967-1969

Periodevis bosat i Rom, rejser rundt i Italien som musiker

1968

Optaget på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København på prof. Egill Jacobsens Afdeling for Maleri

1970

Elev på malerskolen hos prof. Richard Mortensen og hos srafikeren prof. Palle Nielsen

1971

Kunstanmelder ved dagbladet Information i København

1973

Kunstpædagogisk Skole hos prof. Helge Bertram på Det Kgl. Danske Kunstakademi

1974-1975

Københavns Universitet, Kunsthistorisk institut – kunsthistoriske studier og filosofikum

1975

Afgang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi

1975-1976

Atelier med maleren Erik Meltofte

1976-1984

Ansat som lærer i Farve og Form ved Skolen for Brugskunst, Kobenhavn

1976

Medstifter og medlem af gruppen Ny Abstraktion, København

1976

Medlem af Kunstnersamfundet

1977

Medstifter af kunstnerkollektivet KANAL 2 på Christianshavn, København

1980-1985

Kortere perioder som gæstelærer på Det Kgl. Danske Kunstakademi, København

1981

Seks måneders ophold i Stuttgart (med Margrete Sørensen)

1983 1984

Inviteret af Kulturministeriet i Munchcn til 6 måneders ophold i gæsteatelieeme “Lothringerstrafie 13”, Munchen.Tyskland (med Margrete Sørensen)

l984 -l985

Tildelt Bertha-Koempel-Stiftungs Legatbolig og Arbejdslegat til 6 måneders ophold i Villa Waldberta ved Starnberger See, Feldafing/Obb., administreret af Munchen By (med Margrete Sørensen)

1984-1990

Tildelt Henrik og Dagmar Starckes Fonds legatbolig. Frederiksberg

Forlader gruppen – Ny Abstraktion

1985

Medlem af Den Frie Udstilling

Scenografi til Compagnie Entre positraire enTrancit/ v. Brigit Farges, Paris (ny dans)

1986

Modtaget Cathrine og Rainer A. Muller-Schmidts Fond; 4 måneders ophold i atelierbolig i Zurich, Schweitz

Af Kulturministeren udpeget til 3-mandsudvalget, der skulle udarbejde betænkning om

“Statens museale forpligtelser”

1987

Professor i Maleri, Goteborgs Universitet, Konsthogskolan Valand, Sverige

Ophold i Japan i forbindelse med udstillingen “ScandinaviaToday”,Tokyo

1987-1989

Udnævnt til formand for Statens Kunstfonds Indkøbs-, Legat- og Udsmykningsudvalg

1989  

Tildelt forskningsstipendie til en måneds ophold i Japan af Goteborgs Universitet, Sverige

Fratrådt professorstillingen i Maleri ved Goteborgs Universitet i december “89

19901993

Ansat som projektleder ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, l. del, København

Fraflytter Henrik og Dagmar Starckes Fonds legatbolig, Frederiksberg

1992     

Af Kulturministeriet udpeget som formand for arbejdsgruppe, der skulle udarbejde betænkning om etablering af et informationscenter og sekretariat for dansk billedkunst

1993          

Fratrådt stillingen som projektleder ved Det Kgl. Danske Kunstakademi

1995-200   

Arbejder udført for Royal Copenhagen

1999-2002 

Medlem af Akademiets Jury

1999-2004 

Medlem af Værksteds rådet, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk

2000-

Medlem af Udstillingsforum, Møstings Hus, Frederiksberg

2006-2011 

Arbejder udført for Den Kgl. Mønt (20 kr. Emma Mærsk, 10 kr. Nattergalen, 20 kr. Selandia)

 

Bor og arbejder i Fredensborg

 

Download CV