Skrifter

1976

Bent Petersen: “Interview med Poul Pedersen og Torben Ebbesen – Omkring K. Malevitj og El lisitskij”, North Information nr. 4, København 1976

Torben Ebbesen: “En Vandkunst”, Cras nr. X, side 71-72, Dragør 1976

1977

Torben Ebbesen og Mickey livermore. Undtagelsestilstand n, North Information nr. 14, katalog, København 1977

Torben Ebbesen: Elementer, North Information nr. 26, katalog, Galleri Per Sten, København 1977

Torben Ebbesen: Ny abstraktion, nr. l, katalog, København 1977

Øystein Hjort: “Forsøg og resultater”, i Information d. 7.11.77, København 1977

1978

Bent Petersen: Torben Ebbesen 1978, North information nr. 57, København 1978

1979

Torben Ebbesen: “View and capacity of seeing”, North Information nr. 6 (vol.2, nr.2), København 1979

1980

Torben Ebbesen: Gedanken zu “Eine Brucke – Eine Hurde”, katalog, Galerie Wittenbrink, Regensburg,Vesttyskland 1980

Øystein Hjort: “Former og rum for fantasien”, i Politiken d. 20.11.80,2. Sektion, side 6, København 1980

Pierre Ltibecker: “Kunstens termometer er støt faldende”, i Politiken d. 28.9.80,3. Sektion, side 4, København 1980

1981

Jom Otto Hansen og Øystein Hjort: Informationer fra Herning Kunstmuseum nr. l, side 5-8 og 28-29, Herning 1981

Øystein Hjort: Ny Abstraktion, North Information nr. 101, København 1981

Jørn Otto Hansen: “Torben Ebbesen’, Kalejdoskop nr. 5, side 30-35, Åhus, Sverige 1981

Jørn Otto Hansen: Ny abstraktion, nr. 3, katalog, Charlottenborg, København 1981

1982

Hellen Lassen: “Torben Ebbesen”, Kunst i dag n, katalog, Ordrupgaardsamlingen, Danmark 1982

Ovstein Hjort: “EinigeWerke 1980-82”, katalog, Galene Birgitte March, Stuttgart og Galleri Per Sten, København 1982

Poul Erik Skriver: Arkitektur DK. nr. 5 1982, side 176-181, Arkitektens forlag, København 1982

1983

Øystein Hjort: “Torben Ebbesen”, katalog, Galerie Nemo, Eckernforde Vesttyskland 1983

Michael Hiibl: “Kuhler Gegenwind aus Kopenhagen”, KUNSTFORUM International nr. 63/64, side 371-73, Kom, Vesttyskland 1983

Helle Lassen: “3YearArt Book”, Danish and Internationale Art, side 60,61,64, Græs PublishersAps, København 1983

1984

Hanne Weskott: “Brief aus Miinchen”, KUNSTFORUM International, nr. 207, side 182-183, Kom, Vesttyskland 1984

Torben Ebbesen. “-uR-, En hændelse i tilflugtsrummene”, katalog, Østre Anlæg, København 1984

Grethe Grathwol: Paletten 3/84, side 39-40, Goteborg, Sverige 1984

C.F. Garde: “Kunst uden ord”, i Aalborg Stifttidende d. 2.6.84,Aalborg 1984

Hellen Lassen: “Torben Ebbesen”, Ny Abstraktion, side 8-9, katalog. Nordisk Kunstcentnun, Helsingfors, Finland 1984

1985

Annelie Pohlen: “Falsche Koexistenz….”, KUNSTFORUM International bd. 79,2/85, Skulptur’85, Kom, Vesttyskland 1985

Michael Hubl: “Danische skulptur im 20.Jahrhundert”, katalog, Side 100-106,Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, Vesttyskland 1985

Jørn Otto Hansen: “Marsyas”, Neue Kunst in Europa (NKIE), no. 10, side 48, Munchen, Vesttyskland 1985

Michael Hubl: “Zwischen Ja und Nein”,Torben Ebbesen, KUNSTFORUM International, “Sinnpause” bd. 80,3/85, side 130-137, Koln.Vesttyskland 1985

Willie Flindt og Torben Ebbesen: “Et skulpturiandskab”,Arkitekten nr. 11/85, side 228-229,Arkitektens Forlag, København 1985

Hellen Lassen: “Dansk skulptur kan godt stå sig”, i Politiken d. 2.5.85,2. Sektion, side 6, København 1985

B.L.: “Kunstnerisk tvekamp”, i Information d. 24.8.85, København 1985

1986

Michael Hubl: “Das Dach derWelt”, Neue Kunst in Europa (NKIE), side 40, Miinchen, Vesttyskland 1986

Silja Rantanen: Concrete, Helsingfors Festspillene (Helsingin Juhlaviikot), katalog, Helsingfors, Finland 1986

Michael Hubl: “Torben Ebbesen”, Northem Poles, Breakthoughs in nordic paintings and sculpture, side 424-429,

Editor Bløndal, København 1986

Øystein Hjort: Siksi; Nordic art Review 4/86, side 38, Brandts Pakhus Galleri, København 1986

Peter Michael Hornung: “En bog til verden udenfor”, i Berlingske Tidende d. 6.8.86, Kultur, side 5, København 1986

Øystein Hjort og Henrik Sten Møller: “Et nyt lyst rum i tystanlægget”, i Politiken d. 1.2.86,2. Sektion, side 3, København 1986

Judith Walti: “Auf zweiWegen zur Abstraktion”, i BZ, Bem d. 12.4.86, Kultur, side 18, Schweitz 1986

1987

Michael Hiibl: “Ist die Welt oder ist der Mensch cHe Achse”, faside-Outside, katalog, Museum van Hedendaagse Kunst,

Antwerpen, Belgien 1987

Torben Ebbesen: EL EM ENTE, katalog, Galleri Prag, København 1987

Øystein Hjort: Scandinavian Art, Seibu Museum ofArt, katalog, side 107-109,Tokyo, Japan 1987

Torben Ebbesen: Nogle tekster og fotos 1978-86, bog, Galleri demens, Århus 1987

BejutzuTecho: “Interview”, Monthly Art Magazine, 10/87, side 134-139,Tokyo,Japan 1987

Hans Johansson: “Torben Ebbesen, professor, Valand”, Paletten No. 3, interwiev, Goteborg, Sverige 1987

Ole Nørlyng: “EL EM ENTE”, i Berlingske Tidende d. 23.4.87, Kultur, side 6, København 1987

Ane Hejlskov Larsen: “Henvisning og camoflage”, Kunst og Museum, temanummer om skulptur, 20. årgang, side 68-91,

Foreningen af Danske Kunstmuseer, København 1987

Torben Weirup: “Den umulige skønhed”, Dansk Kunst 87, side 249, Søren Fogtdals Forlag, København 1987

1988

Michael Hubl: “Wertarbeit”,Torben Ebbesen, katalog, Galerie der Kunstler, Munchen, Vesttyskland 1988

Ellen Strandgaard:: Hvad sker der i Japan, et interview med Torben Ebbesen, Hrymfaxe Kunsttidsskrift nr. 2,

Tistrup, Danmark 1988

Julie Harboe: “Se-værdig”, i Det FriAktuelt d. 2.2.88, Kultur, København 1988

Bent Irve: “Kompliceret kunst”, Dansk Kunst 88, side 195-196, Søren Fogtdals Forlag, København 1988

1989

Internationale Biennale der Papierkunst, katalog, side 100-101, Leopold-Hoesch-Museum, Duren, Vesttyskland 1989

Vibeke Petersen, Charlotte Sabroe, Helle Crenzien, Karsten Ohrt og Helle Behrndt: Torben Ebbesen, “Rum efter Rum”, katalog,

Sophienholm, Lyngby og Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense 1989

Gertrud Sandqvist: “Installationer i Rum”, BOREALIS 4, katalog, side 15-24, Louisiana Museum for moderne kunst, Humlebæk 1989

Peter S. Meyer: “Torben Ebbesen”, Space after Space.Siksi; Nordic art Review 2/89, side 33, Helsingfors, Finland 1989

Peter S. Meyer: “Torben Ebbesen”, BOREALIS 4, Siksi; Nordic art Review 3/89 side30-32, Helsingfors, Finland 1989

Leila Krogh: Kunst i Rummet, side 189-193/side 202-203, Borgens forlag, København 1989

Arno Victor Nielsen, Michael Htibl og Jorn Otto Hansen: Trom Firtures, Torben Ebbesen”, Edition Bløndal, København 1989

Henrik Wivel: “Værk og verden”, i Berlingske Tidende d. 14.2.89, Magasinet, side 4, København 1989

Poul ErikTøjner: “Billede, hvad vil du mig?”, i Weekendavisen d. 9.6,89, Kunst, side 19, København 1989

Lisbet Ahnoff: “Spannende dansk blanding”, i Goteborgs-Posten d. 8.12.89, Sverige 1989

Crispin Ahistrom: “Slitstark skonhet”, i Goteborgs-Posten d. 17.12.89, Kultur, side 4, København 1989

Ann Lundbye Sørensen: “Top-Danmark – Ny kunst iTophuset”, katalog, side 20-21,Top-DanmarkA/S, Ballerup 1989

Bent Irve: “Det ny – ikke det gamle”, Dansk Kunst 89, side 186-188, Søren Fogtdals Forlag, København 1989

1990

HeUe Behrndt og Poul Erik Tøjner: “Torben Ebbesen”, katalog, XLIV Biennalen i Venedig, den Danske Pavillon,

Kulturministeriet, København 1990

Poul ErikTøjner: “Torben Ebbesen”, XLIV Biennale di Venezia, katalog, side 158-159, Fabri Editori, Milano, Italien 1990

Ann Lundbye Sørensen: Positioner i Dansk Nutidskunst, katalog, side 60-61, Obere Galerie im Haus am Lutzowplatz,

KunstamtTiergarten, Berlin, Tyskland / Kunsthallen Brandts Klædefabrik Odense 1990

Michael Hiibl: “WerkstoffWelt. Die Biennale und ihre Materialien”. KUNSTFORUM International, nr. 109,

side 263-269, Koln, Tyskland 1990

Øystein Hjort: “Uændret kurs i Venezia”, i Politiken d. 31.5.90,2. Sektion, side 4, København 1990

Henrik Wivel: “På jagt efter nordisk identitet”, i Berlingske Tidende d. 31.5.90,3. Sektion, side 8, København 1990

Angelika Wolke: “DasWasser in fremder Gestalt”, i Westfålische Rundschau nr. 242, Kulturseite, d. 17.10.90,Tyskland 1990

Anneli Fuchs: “Højt til loftet”, i Det Fri Aktuelt d. 8.2.90, Kultur, side 27, København 1990

Øystein Hjort: “Hjernehinde og himmeltelt.Torben Ebbesens projekter”, Siksi; Nordic Art Review 4/90, side 37-44,

Helsingfors, Finland 1990

1991

Finn Terman Frederiksen: “3+3+3 = l DK”, katalog, side 14-17, Randers Kunstmuseum, Centre Culturel du

Palais Bénédictine, Fécamp, Frankrig 1991

EirikurThorlåksson: “Torben Ebbesen”, i Morgunbladid d. 14.6.91, side 10, Reykjavik, Island 1991

Bejutzo Techo: MonthlyArt Magazine Vol. 42, nr. 627 august, side 53,Tokyo Japan 1991

Poul Erik Tojner: “Torben Ebbesen”, Dansk Nutidskunst 10, Palle Fogtdals Forlag, København 1991

Bente Scavenius: Den frie udstilling i 100 år, bog. Den frie Udstilling, Borgens Forlag.København 1991

Ferdinand Ulrich: Europaische Werkstatt Ruhrgebiet ’91, katalog, side 24-25, Kunsthalle Recklinghausen, Tyskland 1991

Poul ErikTøjner: Questions de Sens, 8 danske kunstnere, katalog, Centre d’Art Contemporain de Corbeil – Essones,

Cernre d’Art d’Ivry, Paris, Frankrig 1991

Hellen Lassen: “Den moderne alkymi”, i Politiken d. 26.10.91, 2. sektion, side 8, København 1991

A.S.: “DasAuge gefoppt”,i Kemisene Rundschau, d. 30.5.91,Tyskland 1991

1992

Torben Weirup: “Torben Ebbesen”, Magasinet for ny Kunst nr. l, side 3-9, Edition Galleri Jespersen, Odense 1992

Charlotte Sabroe: “Kunst i Nykredit”, katalog, side 30-31, Nykredit, København 1992

Alex Steen: “Blinde billeder i Odense”, Dansk Kunst 92, side 101-102, Søren Fogtdals Forlag, København 1992

1993

Oystein Hjort: Siksi; Nordic Art Review, nr. 2, side 46-47, Helsingfors 1993

M.infred Schneckenburger: Bright Light. International ContemporaryArt, Schlofi Presteneck, katalog, Galene Birgitte March,

side –9 og 38-39,Tyskland 1993

Torben Ebbesen: INFERNO, Statens Museum for Kunst, katalog, side 48-49, København 1993

Flemming Friborg:Torben Ebbesen – Kommentarer, katalog, Ny Carlsberg Glyptotek, København 1993

Lisbeth Bonde: “Ebbesen – en entreprenant kommentator”, i Kunstavisen 4/93, side 15, København 1993

Alex Steen: “Forskeren, æstetikeren”, Dansk Kunst 93, side 168-169, Søren Fogtdals Forlag, København 1993

1994

Arno Victor Nielsen: “Metamorfoser”, Tidsskriftet Øjeblikket, 4. årgang nr. 21, side 31-33, København 1994

Anne Marie Lund og Torben Ebbesen: Tidsskriftet Landskab nr. 8, side 184-185, Arkitektens Forlag, København 1994

Peter Michael Hornung:” Drilleri på højt plan”, i Politiken d. 1.9.94,2. sektion, side 8, København 1994

Alex Steen: “Kunstens vagthuse”, i Kunstavisen nr.8/94, side l og 3, København 1994

Berit Møller: “Interview med Torben Ebbesen”, i bogen: Berit Møller, “Maleri på papir”, side 49-55, Det Kgl. Danske

Kunstakademi, Konservatorskolen, København 1994

1995

Dirk Teuber: “Fuchs schaut Skulptur an”, Kunst an Staatlichen Bauten in Baden-Wurttt’mherg, 1980-1995, side 231, Finanzministerium Baden-Wurttemberg, Ostnldern,Tyskland 1995

Christina Moldi Ravenna:Artelaguna ’95, katalog, side 54-57, Marsilio Editori, s.p.a. Venezia, Italien 1995

Andreas Kunne: “Aktuell in Miinchener Galerien”, i Suddeutsche Zeitung d. 21.7.95, side 13,Tyskland 1995

Øystein Hjort: “Kulturby uden bykultur”, i Politiken d. 7.1.95,4. sektion, side 6, København 1995

Torben Weirup: “Kogekunst”, i Berlingske Tidende d. 19.11.95, FRI søndag, side 4-5, København 1995

Christian Gether: Kunst x 6, katalog, Norrkopings Konstmuseum, Sverige 1995

Marianne Krogh Jensen: “Gådefulde Ebbesen”, Dansk Kunst 95, side 66ff., Søren Fogtdals Forlag, København 1995

1996

Arco Editorial, bind 9, Elements of landscape, Arco Editorial, Barcelona, Spanien 1996
Michael Hubl og Torben Ebbesen: Udsigter, katalog, Sophienholm, Lyngby 1996
Torben Weirup: Dansk Kunst 96, side 191 og 205, Søren Fogtdals Forlag, København 1996
Div. forfattere: Ny Dansk Kunsthistorie, side 127 og 163, Palle Fogtdals Forlag, København 1996
Div. forfattere: Dansk skulptur i 125 år, side 296, Gyldendals Forlag, København 1996

1997

Ole Nørlyng: “Undskyld, Hr.”, i Berlingske Tidende d. 25.7.97,2. sektion, side 2, København 1997

Torben Ebbesen:Tidsskriftet Landskab nr. 6, side 121-123,Arkitektens Forlag, København 1997

Torben Ebbesen: “Portræt, Landskab, Nøgenstudie”, side 25-27, Stalke 1987-1997, publikation, Stalke Galleri, København 1997

Tom Jørgensen: “Allesteds og intetsteds”, Dansk Kunst 97, side 20-23, Søren Fogtdals Forlag, København 1997

1998

Torben Weirup: “Hjernens landskaber”, i Berlingske Tidende d.18.5.98,2. sektion, side 4, København 1998
Henrik Broch-Lips: “Et særligt godt måltid”, i Ekstra Bladet d.23.10.98, side 21, København 1998