Århus Universitet, 2004

Gennem trekvart århundrede er Aarhus Universitet blevet udbygget i det parkområde, for hvilket C. Th. Sørensen i begyndelsen af 1930erne etablerede en landskabsplan. Udbygningen har overskredet ringgaderne og udfolder sig i et noget forandret, næsten ‘corporate’ arkitektonisk formsprog.