Melankolia II, 2000

 

Melankolia II, 2000
Digitalfoto på aluminiumsplade
Jern, kobber og hulspejl
SMK – Statens Museum for Kunst